2-я Царств 5:25
От Гаваи, в параллельном месте (1-я Паралипоменон 14:16) стоит: "от Гаваона". Газер - город на северо-западе от Гаваона.